ÚLTIMA HORA

  •  Xec Llibre (alumnat de 1r i 2n): podeu arreplegar-lo a partir de l’1 de setembre a la secretaria del centre / Cheque Libro (alumnado de 1º y 2º): podéis recogerlo a partir del 1 de septiembre en la secretaría del centro
  • Bon estiu / Feliz verano
  •  Reunió inici curs 2 i 3 anys  setembre /Reunión inicio curso 2 y 3 años  septiembre
  •  Llistat de llibres curs 2017/18

INFANTIL

PRIMARIA

 Ajudes de menjador i transport (Novetats)/ Ayudas de comedor y transporte (Novedades)

  •  Telegram, nou canal de comunicació per a tots / Telegram, nuevo canal de comunicación para todos 
  •  Sol·licitud  Títol de Família Monoparental /Solicitud  Título de Familia Monoparental
  •  El centre informa a les famílies que per defecte el nº que apareix en pantalla quan es crida des del col·legi és el: 630306305725, la família pot efectuar retelefonada a este nº per contactar amb el centre. Es tracta d’una centralita de telefonia IP. El nº del centre continua sent el 96 120 57 25. El centro informa a las familias que por defecto el número que aparece en pantalla cuando se llama a las familias desde el colegio es el: 630306305725,  la familia puede efectuar rellamada a este número para contactar con el centro. Se trata de una centralita de telefonía IP. El número oficial del centro sigue siendo  el   96 120 57 25.

 

 

Conociendo el CEIP Federico Maicas

Mejoras realizadas para el alumnado de Educación Infantil de 2 años durante este año de pilotaje del Proyecto experimental

Informació matrícula curs 2017/18

  • 8 de juny: llistes provisionals al centre on entregareu la sol·licitud d’admissió.
  • RECORDEU (MATRÍCULA 17-18)
  • Podeu trobar tota la informació en la web de l’Ajuntament (llegiu atentament els tres últims punts) / Podéis encontrar toda la información en la web del Ayuntamiento  (leed atentamente los tres últimos puntos)
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company